Etikettarkiv: Ideologiska ställningstaganden

Länk

Kommunpolitiker: Låt mig snusa ifred, tack | Debatt | Aftonbladet

Jag skulle vilja vända på steken. Det är skamligt av ett kommunalråd som ser sig själv som en förebild att inte respektera individens frihet och makt över sin egen kropp och hälsa.

Det är principiellt fel att politiker ska fatta beslut om vilka hälsoval jag ska göra. Jag menar att den individuella friheten att ta beslut runt sitt eget liv måste vara överordnat det socialdemokratiska kontrollsamhällets önskan att stöpa alla i samma form.

Det är skönt att se att det finns frihetligt sinnade människor, även bland landsbygscenterpartier där medias ledar- och debattsidor på sistone velat få det till att sådant inte existerar.

Länk

Den konstgjorda toleransen | Magasinet Neo, en mycket bra artikel av Ivar Arpi från Magasinet Neo. Om vådan med censur och efterhandskonstruktioner, även när syftet är gott.

– Att rensa i böcker är att förminska vad rasism egentligen är. Det är inte några enstaka ord i en bok, utan en verklighet av diskriminering och fientlighet. Det är den som måste utmanas och bekämpas.

Att ta ideologisk ställning

Detta är egentligen inte konstigt. Centern har betydligt högre väljarsiffror i Dalarnas kommuner än i riksdagsvalet, på grund av sin pragmatism, ”regeringsförmåga” och närhet till det lokala näringslivet.

Konvulsionerna i C är en allvarlig påminnelse för hela borgerligheten att det finns ett eller två fler borgerliga partier än vad det finns borgerliga väljartyper.

Ett socialliberalt och ett socialkonservativt borgerligt parti räcker. Mycket talar för att något parti i alliansen kommer att rasa ur riksdagen, helt enkelt för att det finns för många. 1

Jag förstår inte riktigt vad Jens Runnberg vill ha sagt med den här texten. Menar han att Centern borde vara mera ”pragmatiska” och anpassa sig till ”socialliberala” eller ”socialkonservativa” väljare eller menar han att (c) måste sticka ut mera? Eller menar han rent av att det är kört för (c).

Alldeles oavsett så opponerar jag mig mot att det bara skulle finnas två borgerliga väljartyper och att dessa antingen är socialliberala eller socialkonservativa. Självklart finns det i Sverige så väl liberaler som konservativa som inte vill förknippas med prefixet ”social”? Dessa kanske inte är tillräckligt många för att rädda ett (ny)liberalt Centerparti i Riksdagen, men handlar verkligen politik om att in i det sista rädda sin egen maktposition?

Jag ser hellre att ett parti åker ur Riksdagen för att det vågar göra ideologiska ställningstagarna än att det behåller eller utökar sin makt genom att vara ”pragmatiska” à la (s) eller (m).2


  1. Rättning i Centerns led – Jens Runnberg 
  2. Det är därför jag har stor respekt för Lars Ohly. Trots att jag tycker att merparten av det han står för är fel och käpprätt åt helvete så vågar han i alla fall stå för en ideologi.