Om

Moraltanten.se är en blogg om mer eller mindre aktuella händelser och politik, framförallt svensk politik. Den är i nuläget ”anonym” i den mening att jag som skriver inte kommer att skylta med mitt namn. Dock kan säkert den som vill ta reda på vem som står bakom den.

Jag som skriver, och därmed bloggen som sådan, är liberal. Absolut inte som i Folkpartiet Liberalerna och inte heller som i amerikanska Liberals (alltså Democrats) utan snarare som Lockes, Smiths, Nozicks och Rands1 m.fl. anda. Om du vill ha ett förtydligande prefix för liberalismen som jag står för så funkar ny eller klassisk, men när jag vill förtydliga så föredrar jag beteckningen libertarian.

Såväl jag själv som bloggen är partipolitiskt obunden, men av de svenska riksdagspartierna dras jag mest till Centerpartiet och då den så kallade Stureplanscentern. Det innebär dock inte att jag inte kommer gnälla lika mycket på Centern som på något annat parti när de gör sig förtjänta av det.


  1. Jag är intresserad av Rands författarskap och hennes åsikter och tankar om frihet, men jag räknar inte mig själv som objektivist