Länk

Kommunpolitiker: Låt mig snusa ifred, tack | Debatt | Aftonbladet

Jag skulle vilja vända på steken. Det är skamligt av ett kommunalråd som ser sig själv som en förebild att inte respektera individens frihet och makt över sin egen kropp och hälsa.

Det är principiellt fel att politiker ska fatta beslut om vilka hälsoval jag ska göra. Jag menar att den individuella friheten att ta beslut runt sitt eget liv måste vara överordnat det socialdemokratiska kontrollsamhällets önskan att stöpa alla i samma form.

Det är skönt att se att det finns frihetligt sinnade människor, även bland landsbygscenterpartier där medias ledar- och debattsidor på sistone velat få det till att sådant inte existerar.