Länk

Den konstgjorda toleransen | Magasinet Neo, en mycket bra artikel av Ivar Arpi från Magasinet Neo. Om vådan med censur och efterhandskonstruktioner, även när syftet är gott.

– Att rensa i böcker är att förminska vad rasism egentligen är. Det är inte några enstaka ord i en bok, utan en verklighet av diskriminering och fientlighet. Det är den som måste utmanas och bekämpas.